Notícies

No era lluny ni difícil

Col. Óssa Menor, Enciclopèdia Catalana, Barcelona 2010

Tornar