Notícies

Per tenir casa cal guanyar la guerra

Memòries d’infància i primera joventut
Proa 2018, 290 pp.

Tornar